ПОЗНАВАЊЕ ЖАНРА И ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА У НАСТАВИ ПИСАЊА КРОЗ АНАЛИЗУ ПРИЈАВЕ ЗА ПОСАО

Authors

  • Катарина Ивановић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.42

Keywords:

пријава за посао, жанр, прагматичка компетенција, настава писања, енглески језик струке

Abstract

У овом раду се врши анализа пријава за посао које су написане у оквиру курса енглеског језика струке, са циљем да се утврди степен усвојености организационог и прагматичког знања студената Информационих технологија. Пријава за посао је изабрана као жанр који карактеришу јасна структура и формалне конвенције, а притом представља документ који ће студенти писати у пракси, након завршетка студија. Развијање прагматичке компетенције је неизоставни елемент наставе енглеског језика струке, стога што употреба језичких средстава мора бити усклађена са комуникативним циљевима и комуникативном ситуацијама које су специфичне за одређену професију. На корпусу који се састоји од 46 пријава за посао је спроведена квантитативна и квалитативна, дескриптивна, анализа. С обзиром на висок проценат примера у којима су пронађене грешке, добијени резултати несумњиво указују на потребу детаљније анализе жанра и развијања прагматичке компетенције у оквиру наставе писања енглеског језика струке. Сматрамо да је ово могуће постићи коришћењем аутентичних материјала на циљном језику, фокусирањем на оне жанрове који ће студентима користити у пракси, као и бављењем оним језичким елементима који доприносе формалном, учтивом и мање директном изражавању.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BAKMAN 1990: BACHMAN, Lyle, F. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford, England: Oxford University Press, 1990.

BATIJA 1993: BHATIA, Vijay, K. Analysing genre: Language use in professional settings. New York: Longman, 1993.

BATIJA 1999: BHATIA, Vijay. K. ‘Disciplinary Variation in Business English’. In M. Hewings & C. Nickerson (eds.) Business English: Research into Practice. London: Longman (1999): 129-143.

BRAUN i LEVINSON 1987: BROWN, Penelope and LEVINSON, Stephen, C. Politeness: some universals in language use. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

BUGARSKI 1988: BUGARSKI, Ranko. ,,Jezik struke kao lingvistička i pedagoška kategorija”. U J. Kovačević (ur.), Nastava stranog jezika kao jezika struke u srednjem, višem i visokom obrazovanju. Čačak: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije (1988): 20-26.

ČARAPIĆ 2012: ČARAPIĆ, Dragana. ,,Analiza leksičkih grešaka u esejima studenata“. U Slavica Perović (ur.) Mi o jeziku, jezik o nama – Zbornik radova sa druge konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku. Društvo za primijenjenu lingvistiku Crne Gore (2012): 191-199.

ČEN 2010: CHEN, Hsin, I. ‘Contrastive learner corpus analysis of epistemic modality and interlanguage pragmatic competence in L2 writing’. Journal of Second Language Acquisition and Teaching, vol. 17. The University of Arizona (2010): 27-51.

DADLI- EVANS i SENT DŽON 1998: DUDLEY-EVANS, Tony and ST. JOHN, Maggie Jo. Developments in English for Specific Purposes. A multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

DŽONS 2003: JOHNS, Ann. ‘Genre and ESL/EFL composition instruction’. In B. Kroll (ed.) Exploring the Dynamics of Second Language Writing. New York: Cambridge University Press.

DŽONS i PRAJS-MAKADO 2001: JOHNS, Ann and PRICE-MACHADO, Donna. ESP: Tailoring courses to students’ needs – And to the outside world. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a second or foreign language. Thomson learning: Heinle and Heinle (2001): 43-55.

ELIS 1994: ELLIS, Rod. The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1994.

FREJZER 2010: FRASER, Bruce. ‘Pragmatic Competence: The Case of Hedging’. In G. Kaltehbuck, W. Mihatsch and S. Schneider (eds.) New Approaches to Hedging. Emerald Group Publishing Limited, 2010.

HAJLEND 2003: HYLAND, Ken. ‘Genre-based pedagogies: A social response to process’. Journal of Second Language Writing, 12(1) (2003): 17-29. DOI 10.1016/S1060-3743(02)00124-8

HALUPKA-REŠETAR 2013: HALUPKA-REŠETAR, Sabina. ,,Ispitivanje pragmatičke kompetencije studenata engleskog jezika struke”. U Nadežda Silaški i Tatjana Đurović (ur.) Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu (2013): 215-230.

HALUPKA-REŠETAR 2014: HALUPKA-REŠETAR, Sabina. 'Request modification in the pragmatic production of intermediate ESP learners'. ESP Today, Vol. 2 (1), Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet (2014): 29-47.

HENRI i ROUZBERI 2001: HENRY, Alex and ROSEBERRY, Robert L. ‘A narrow-angled corpus analysis of moves and strategies of the genre: 'Letter of Application''. English for Specific Purposes, 20 (2) (2001): 153-167. DOI 10.1016/SO889-4906(99)00037-X

JUL 1996: YULE, George. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 1996.

KANAL i SVEJN 1980: CANALE Michael and SWAIN, Merrill. ‘Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing’. Applied Linguistics, 1 (1980): 1–47. DOI 10.1093/applin/1.1.1

KORFILD 2009: CORFIELD, Rebecca. Preparing the perfect job application. London: Kogan Page Limited, 2009.

LAKIĆ 1999: LAKIĆ, Igor. Analiza žanra: diskurs jezika struke. Institut za strane jezike: Univerzitet Crne Gore, 1999.

LEJKOF 1973: LAKOFF, George. ‘The logic of politeness: or minding your p’s and q’s’. Papers from the Nineth Regional Meeting, Chicago Linguistic Society (1973): 292-305.

MIRZAI i ALIABADI 2013: MIRZAI, Mostafa and ALIABADI, Reza Bozorg. 'Direct and indirect written corrective feedback in the context of genre-based instruction on job application letter writing'. Journal of Writing Research 5(2) (2013): 191-213.

NUREDIN 2008: NUREDDEEN, Fatima Abdurahman. ‘Cross Cultural pragmatics: Apology strategies in Sudanese Arabic’. Journal of Pragmatics 40(2) (2008): 279-306.

OKSFORD 1990: OXFORD, Rebecca L. Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House, 1990.

SAVALMEH 2013: SAWALMEH, Murad Hassan Mohammed. ‘Error Analysis of Written English Essays: The case of Students of the Preparatory Year Program in Saudi Arabia’. English for Specific Purposes World, 40 (14) (2013): 1-17.

SAVINJON 2002: SAVIGNON, Sandra J. ‘Communicative language teaching: Linguistic theory and classroom practice’. In S. J. Savignon (Ed.), Interpreting communicative language teaching: Contexts and concerns in teacher education. New Haven, CT: Yale University Press (2002): 1-27.

SAVIĆ 2013: SAVIĆ, Milica. Politeness as an element of advanced Serbian EFL students’ communicative competence, doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, 2013.

SVEJLZ 1990: SWALES, John. Genre analysis: English in academic and research settings. New York: Cambridge University Press, 1990.

SVEJLZ 2004: SWALES, John. Research genres: Explorations and applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

TANG 2013: TANG, Jingwei. 'Analysis of Pragmatic Failure from the Perspective of Adaptation'. Cross Cultural Communication, 9 (2). CS Canada (2013): 75-79. DOI 10.3968/j.ccc.1923670020130903.3095

TARDI 2009: TARDY, Christine. Building Genre Knowledge: Second Language Writing. West Lafayette: Parlor Press, 2009.

TOMAS 1983: THOMAS, Jenny. 'Cross-cultural pragmatic failure'. Applied Linguistics, 4 (1983): 20-39. DOI 10.1093/APPLIN/4.2.91

TRAN 2006: TRAN, Giao Quynh. The Nature and Conditions of Pragmatic and Discourse Transfer Investigated through Naturalized Role-play. Muenchen:Lincom, 2006.

ZAFAR 2016: ZAFAR, Ameena. ‘Error analysis: A tool to improve English skills of undergraduate students’. Procedia – Social and Bihevioral Sciences, 217 (2016): 697-705. DOI 10.1016/j.sbspro.2016.02.122

ZARE 2008: ZARE-EE, Abbas. ‘The Effects of Teaching Genre Moves on EFL Learners’ Performance in Letter Writing’. Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji, 49 (Special Issue) (2008): 43-64.

ZENG i HUANG 2010: ZHENG, Lihui and HUANG, Jianbin. ‘A study of Chinese EFL learners’ pragmatic failure and the implications for College English teaching’. Polyglossia, 18 (2010): 41-54.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH